————————————————– ———— 2024-2025  ———————————– ———————

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (CLASA PREGĂTITOARE) PENTRU ANUL ŞCOLAR 2024-2025 SE VA DESFĂȘURA ÎN PERIOADA

 11 APRILIE– 14 MAI 2024 , ÎN INTERVALUL ORAR  8,00 – 18,00 (LUNI – JOI), RESPECTIV 8,00 – 17,00 (VINERI)

PENTRU RELAȚII PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE CONTACTAȚI SECRETARIATUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA   NUMĂRUL DE TELEFON 0262311732.   

Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației.

Părinții ai copiilor au urmat învățământul preșcolar și care împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani până la data de 31 august inclusiv au obligația de a înscrie copii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii.

Părinții ai cărei copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie inclusiv pot înscrie copii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Documente necesare la inscriere:
 • Cerere-tip de înscriere aici
 • Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal . Părinții divorțați depun la înregistrarea și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului.
 • Copie și original – certificat de naștere copil
 • Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare  (acolo unde este cazul).
 • Cererea tip care se completează pe loc în unitatea de invatamant sau online, după care trebuie să fie importată și validată la unitatea respectivă.
Documente optionale pentru dovedirea indeplinirii criteriilor generale:
 • Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului ;
 • Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți . Situația copilului în raport cu care sa instituit o măsură de protecție specială, potrivit legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republica, cu modificările și completările ulterioare, se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 • Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte ;
 • Existența unui frate/unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ Colegiul Național Pedagogic „Regele Ferdinand” .
Documente optionale pentru dovedirea indeplinirii criteriilor specifice:
 • Existența unui document, (adeverință în care se va preciza numărul de module frecventate la grădinița Colegiului Național Pedagogic „Regele Ferdinand” Sighetu Marmației), că a urmat grădinița la Colegiul Național Pedagogic ”Regele Ferdinand” Sighetu Marmației.

Notă: În cazul în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea se face în ordinea descrescătoare a numărului de module frecventate la grădinița Colegiului Național Pedagogic „Regele Ferdinand”, în anii școlari 2022-2023 și 2023- 2024. (maxim 9 module).

Etapa 1:
 • 11 aprilie—14 mai 2024 , părinții/tutorii legal instituții/reprezentanții legali vor completa/depune/transmite cererile-tip de înscriere.
Etapa 2:
 • 31 mai—7 iunie 2024 : Depunerea/Transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară. sau care nu au participat la prima etapă;
 • 10 iunie—14 iunie 2024 : Validării cererilor-tip de înscriere  la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

OME nr. 4019_2024 -anexa-3-recomandare-inscriere-in-cls-preg

Metodologia de evaluare a copiilor în învățământul primar și a Calendarului luat în considerare în învățământul primar pentru anul 2024—2025

Criterii generale și specifice

Plan de școlarizare 2024-2025

Extras-înscriere clasa pregătitoare 2024-2025

————————————————– ————– 2023-2024  ——————————— ————————–

Listă finală admiși clasa pregătitoare 2023-2024

ANUNȚ sedinta tragere la sorti

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (CLASA PREGĂTITOARE) PENTRU ANUL ŞCOLAR 2023-2024 SE VA DESFĂȘURA ÎN PERIOADA

 3 MAI– 18 MAI 2023 , ÎN INTERVALUL ORAR  8,00 – 18,00 (LUNI – JOI), RESPECTIV 8,00 – 17,00 (VINERI)

PENTRU RELAȚII PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE CONTACTAȚI SECRETARIATUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA  NUMĂRUL DE TELEFON 0262311732.   

 • Cererea tip de clasa plegătiroare 2023 Etapa I se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la îngrijirea părintelui doreșterea copilului, în perioada prevăzută de Calendarul învățământului primar.
 • În situația completării online a cererii de cerere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie răspundere, prevăzută în Anexa_3 _  la prezenta Metodologie, cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de a face în clasa pregătitoare, în situația menționată la art. 6 alin. (1).
 • Validarea cererii-tip de cerere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită nevoia prin mijloacelor electronice și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise către părinte. Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.
 • În situația depunerii cererii-tip de înregistrare și a documentelor justificative direct la unitatea de învățământ, verificarea și validarea datelor introduse se fac în prezența părintelui și a cel puțin unui membru din comisia de înregistrare din unitatea de învățământ.

Cererea tip de clasare clasa plegătiroare 2023 Etapa I

Calendarre

Plan-de-scolarizare-clasa-aprobate-2023-2024

Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar

Documente necesare în clasa pregătitoare anul școlar 2023-2024

 • Certificatul de naștere al copilului (copie și original)
 • Copie de pe actul de identitate al parintilor
 • Actul de identitate original al părintelui care are copilul
 • Certificat de căsătorie sau unde este cazul hotărâre de încredințare a copilului – (copie)
 • Avizul de la medicul de familie/medicul școlar, din care rezultă starea de sănătate a copilului.
 • Dosar plic
 • În cazul în care cererea-tip de studiu complet pentru un copil care împlinește vârsta de  6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 inclusiv, alături de documentele menționate, mai sus părintele depune și  recomandarea de a pregăti în clasa pregătitoare, eliberată. de unitate învățământ preșcolar pentru copiii care au frecventat grădinița  sau  documentul prin care CJRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice pentru copiii care nu au frecvent grădinița  sau au revenit din străinătate.
 • În cazul în care se solicită cererea de altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe lângă documentele menționate, mai sus părinții depun și documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor generale și specifice de departajare  .
 • În cazul în care se solicită cererea de altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, părintele va menționa, prin bifarea acestei opțiuni în cererea-tip de lucru,  dacă este de acord cu acordul copilului la școala de circumscripție , în situația aceasta în care nu. . . . . . . . . . . . . . . . va fi admis la școala solicitată, din lipsă de locuri libere.
Link-uri utile

Inspectoratul Școlar Maramures – secțiunea Înscrieri clasa pregătitoare

————————————————– ————– 2022-2022  ——————————— ————————–

Lista finală formatiuni de studiu 2022-2023

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (CLASA PREGĂTITOARE) PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022-2023 SE VA DESFĂȘURA ÎN PERIOADA

 11 APRILIE – 10 MAI 2022 , ÎN INTERVALUL ORAR  8,00 – 18,00 (LUNI – JOI), RESPECTIV 8,00 – 17,00 (VINERI)

PENTRU RELAȚII   PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE CONTACTAȚI SECRETARIATUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA  NUMĂRUL DE TELEFON 0262311732.

 • Cerere-tip adresa adresare_2022_etapa_I  se poate completa online, transmite prin e-mail (la lrferdinand@yahoo.com), prin poștă (la Sighetu Marmației str. 22 Decembrie 1989 nr. 5) sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele doreșterea copilului, în perioada prevăzută de Calendarul menționat în învățământul primar.
 • În situația completării online a cererii de cerere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie răspundere, prevăzută în Anexa_3_  la prezenta Metodologie, cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere, respectiv recomandarea . de a face clasa pregătitoare, în situația menționată la art. 6 alin. (1).
 • Validarea cererii-tip de cerere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită nevoia prin mijloacelor electronice și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise către părinte. Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.
 • În situația depunerii cererii-tip de înregistrare și a documentelor justificative direct la unitatea de învățământ, verificarea și validarea datelor introduse se fac în prezența părintelui și a cel puțin unui membru din comisia de înregistrare din unitatea de învățământ.

Calendar inscriere

Plan de școlarizare – clasa aprobate

Metodologie evaluarea clasa pregătitoare

Criterii generale și specifice specifice în învățământul primar 2022-2023

Cerere de acceptare online

În acest moment link-ul către Minister Educației prin care se pot face online în clasa pregătitoare, este inactiv. El va fi activ în pagina https://inscriere.edu.ro/   conform calendarului.

Atenție!  Completarea acestei cereri de a vă prezenta nu garantează alocarea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu eliminațiunea de a vă prezenta la unitatea de învățământ unde trebuie să vă doarul complet al copilului, în vederea validării acesteia. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dumneavoastră și al celorlalți părinți.

Documente necesare în clasa pregătitoare anul școlar 2022-2023

 • Certificatul de naștere al copilului (copie și original)
 • Copie de pe actul de identitate al parintilor
 • Actul de identitate original al părintelui care are copilul
 • Certificat de căsătorie sau unde este cazul hotărâre de încredințare a copilului – (copie)
 • Avizul de la medicul de familie/medicul școlar, din care rezultă că fiica mea/fiul meu este aptă/apt de școală
 • Dosar plic
 • În cazul în care cererea-tip de studiu este complet pentru un copil care împlinește vârsta de  6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021   inclusiv, alături de documentele menționate, mai sus părintele depune și  recomandarea de a pregăti clasa pregătitoare, eliberată. de unitate învățământ preșcolar pentru copiii care au frecventat grădinița  sau  documentul prin care CJRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice pentru copiii care nu au frecvent grădinița  sau au revenit din străinătate.
 • În cazul în care se solicită cererea de altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe lângă documentele menționate, mai sus părinții depun și documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor generale și specifice de departajare  .
 • În cazul în care se solicită cererea de altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, părintele va menționa, prin bifarea acestei opțiuni în cererea-tip de lucru,  dacă este de acord cu acordul copilului la școala de circumscripție , în situația aceasta în care nu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . va fi admis la școala solicitată, din lipsă de locuri libere.

Evaluarea-psihosomatică

Anexa 1 cerere recomandare gradinita 2022 -2023

Anexa 2 cerere_evaluare_dezvoltare 2022 -2023

Anexa 3 declarație pe propria raspundere 2022 -2023

Cerere-tip de joc_2022_etapa_I

—————————————————————- 2024-2025 ———————————————————–

CERERE-TIP PRESCOLAR 2024

Anexa 2 – Calendar înscriere 2024

Metodologie înscriere

ORDIN nr. 4.018 din 15 martie 2024

—————————————————————- 2023-2024 ———————————————————–

ORDIN nr. 4.319 din 26 mai 2023 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înscriere a copiilor în unităţi de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preşcolar şi/sau antepreşcolar


—————————————————————- 2022-2022 ———————————————————–

Informații înscriere/reînscriere în învățământul preșcolar în anul școlar 2022- 2023

Pentru cuprinderea în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani, Ministerul Educaţiei a aprobat derularea succesivă a următoarelor etape:

 • reînscrierea copiilor  care frecventează grădinița în acest an școlar și doresc să o frecventeze și în anul școlar următor –  cu începere din data 16 mai;
 • pentru copiilor nou-veniți  –  cu începere din data de 30 mai.

Adresa de la Ministerul Educației privind reînscrierea/înscrierea la grădiniță 2022-2023 aici

Documente de înscriere aici

Cerere de înscriere la grădiniță 2022-2023 aici

Criteriile generale  de departajare sunt urmatoarele:

 • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situația copilului orfan de ambii părinți);
 • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de un singur părinte;
 • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectiv;
 • existența unui document medical eliberat de medic specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

Criteriile specifice de departajare  (elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar sau cu grupe de preşcolari, aprobate de Consiliul de administraţie al lui şi avizate de către consilierul juridic al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti până la data de 27 mai 2022)  vor fi aplicate. . doar după epuizarea criteriilor generale. criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ va preciza documentele pentru îngrijirea părintelui trebuie să le depună în momentul validării cererii-tip a cererii.

Criteriile specifice de departajare a nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri , organizate în afara calendarului de a avea nevoie de învățământul preșcolar.

Pentru asigurarea transparenței procesului de reînscriere/înscriere, conduceri unități de învățământ preșcolar vor posta, de asemenea, pe site-ul unității de învățământ/ISJ și, la vedere, pentru toți cei interesați, următoarele informații:

 • capacitatea instituţiei (numărul de copii pentru care a fost proiectată);
 • numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2022- 2023 (pe grup de vârstă: mică, mijlocie, mare);
 • criteriile generale și criteriile specifice pentru rețea copiilor.

Menționăm că unitățile de învățământ preșcolar particular vor afișa și informații privind statutul grădiniței respective: autorizată să funcționeze provizoriu sau acreditată de Agenția pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP).

Pentru soluționarea diferitelor situații legate de reînscriere/înscriere în unități de învățământ preșcolar, ISJ/ISMB vor consilia și sprijini părin pentru a lua decizia în interesul superior al copilului, potrivit legislației în vigoare. Inspectoratele școlare se vor asigura că sunt îndeplinite, în fiecare unitate de învățământ preșcolar sau cu grup de preșcolari, condiții organizatorice și logistice necesare.

Rezultate repartizare computerizata iulie 2023

Rezultate finale admitere vocațional – specializarea învățători-educatoare

Rezultate finale admitere vocațional – specializarea educatorr-puericultor

Documente inscriere candidati admisi
ORDIN privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023—2024

Calendar admitere la liceu 2023

18 mai Rezultate finale aptitudini 2023

18 mai REPARTIZARE PROBE INTERVIU SUBCOMISIA 2

18 mai REPARTIZARE PROBE INTERVIU SUBCOMISIA 1

18 mai REPARTIZARE PROBE MUZICALA

17 mai REPARTIZARE PROBE ARTISTICE

17-mai REPARTIZARE PROBE FIZICE

Informații privind probele de aptitudini

15 – 16 mai 2023 Înscrierea pentru probele de aptitudini
17 – 18 mai 2023 Desfășurarea probelor de aptitudini
22 mai 2023 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

Descriere probe aptitudini

26 mai 2023 Comunicarea rezultatelor finale, in urma contestatiilor, la probele de aptitudini. Transmiterea, in format electronic si in scris, către comisia de admitere județeană a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin completarea acestora in aplicația informatica centralizata.

——— 2024-2025 ———-

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (CLASA PREGĂTITOARE) PENTRU ANUL ŞCOLAR 2024-2025 SE VA DESFĂȘURA ÎN PERIOADA

 11 APRILIE– 14 MAI 2024 , ÎN INTERVALUL ORAR  8,00 – 18,00 (LUNI – JOI), RESPECTIV 8,00 – 17,00 (VINERI)

PENTRU RELAȚII PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE CONTACTAȚI SECRETARIATUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA   NUMĂRUL DE TELEFON 0262311732.   

Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației.

Părinții ai căror copii au urmat învățământul preșcolar și care împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani până la data de 31 august inclusiv au obligația de a înscrie copii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii.

Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie inclusiv pot înscrie copiii în  învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Documente necesare la inscriere:
 • Cerere-tip de înscriere aici
 • Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal . Părinții divorțați depun la înregistrarea și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului.
 • Copie și original – certificat de naștere copil
 • Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare  (acolo unde este cazul).
 • Cererea tip care se completează pe loc în unitatea de invatamant sau online, după care trebuie să fie importată și validată la unitatea respectivă.
Documente optionale pentru dovedirea indeplinirii criteriilor generale:
 • Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului ;
 • Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți . Situația copilului în raport cu care sa instituit o măsură de protecție specială, potrivit legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asimilează situația copilului orfan de ambii părinți;
 • Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte ;
 • Existența unui frate/unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ Colegiul Național Pedagogic „Regele Ferdinand” .
Documente optionale pentru dovedirea indeplinirii criteriilor specifice:
 • Existența unui document, (adeverință în care se va preciza numărul de module frecventate la grădinița Colegiului Național Pedagogic „Regele Ferdinand” Sighetu Marmației), că a urmat grădinița la Colegiul Național Pedagogic ”Regele Ferdinand” Sighetu Marmației.

Notă: În cazul în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea se face în ordinea descrescătoare a numărului de module frecventate la grădinița Colegiului Național Pedagogic „Regele Ferdinand”, în anii școlari 2022-2023 și 2023- 2024. . (maxim 9 module).

Etapa 1:
 • 11 aprilie—14 mai 2024 , părinții/tutorii legali instituiți/reprezentanții legali vor completa/depune/transmite cererile-tip de înscriere.
Etapa 2:
 • 31 mai—7 iunie 2024 : Depunerea/Transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară. . sau care nu au participat la prima etapă;
 • 10 iunie—14 iunie 2024 : Validării cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

OME nr. 4019_2024 -anexa-3-recomandare-inscriere-in-cls-preg

Metodologiei de a-și alege copiii în învățământul primar și a Calendarului apărării în învățământul primar pentru anul școlar 2024—2025

Plan de școlarizare 2024-2025

Extras-înscriere clasa pregătitoare 2024-2025

——— 2023-2024  ———-

ANUNT sedinta tragere la sorti

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (CLASA PREGĂTITOARE) PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022-2023 SE VA DESFĂȘURA ÎN PERIOADA

 3 MAI– 18 MAI2023 , ÎN INTERVALUL ORAR  8,00 – 18,00 (LUNI – JOI), RESPECTIV 8,00 – 17,00 (VINERI)

PENTRU RELAȚII   PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE CONTACTAȚI SECRETARIATUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA  NUMĂRUL DE TELEFON 0262311732.

 • Cererea tip de clasa plegătiroare 2023 Etapa I se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la îngrijirea părintelui doreșterea copilului, în perioada prevăzută de Calendarul învățământului primar.
 • În situația completării online a cererii de cerere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie răspundere, prevăzută în Anexa_3 _  la prezenta Metodologie, cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de a face în clasa pregătitoare, în situația menționată la art. 6 alin. (1).
 • Validarea cererii-tip de cerere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită nevoia prin mijloacelor electronice și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise către părinte. Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.
 • În situația depunerii cererii-tip de înregistrare și a documentelor justificative direct la unitatea de învățământ, verificarea și validarea datelor introduse se fac în prezența părintelui și a cel puțin unui membru din comisia de înregistrare din unitatea de învățământ.

Cererea tip de clasare clasa plegătiroare 2023 Etapa I

Calendarre

Plan-de-scolarizare-clasa-aprobate-2023-2024

Documente necesare în clasa pregătitoare anul școlar 2023-2024

 • Certificatul de naștere al copilului (copie și original)
 • Copie de pe actul de identitate al parintilor
 • Actul de identitate original al părintelui care are copilul
 • Certificat de căsătorie sau unde este cazul hotărâre de încredințare a copilului – (copie)
 • Avizul de la medicul de familie/medicul școlar, din care rezultă starea de sănătate a copilului.
 • Dosar plic
 • În cazul în care cererea-tip de studiu este complet pentru un copil care împlinește vârsta de  6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 inclusiv, alături de documentele menționate, mai sus părintele depune și  recomandarea de a pregăti în clasa pregătitoare, eliberată. de unitate învățământ preșcolar pentru copiii care au frecventat grădinița  sau  documentul prin care CJRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice pentru copiii care nu au frecvent grădinița  sau au revenit din străinătate.
 • În cazul în care se solicită cererea de altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe lângă documentele menționate, mai sus părinții depun și documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor generale și specifice de departajare  . 
 • În cazul în care se solicită cererea de altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, părintele va menționa, prin bifarea acestei opțiuni în cererea-tip de lucru,  dacă este de acord cu acordul copilului la școala de circumscripție , în situația aceasta în care nu. va fi admis la școala solicitată, din lipsă de locuri libere.

Link-uri utile

Inspectoratul Școlar Maramures – secțiunea Înscrieri clasa pregătitoare

——— 2022-2023  ———-

Lista finală formatiuni de studiu 2022-2023

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (CLASA PREGĂTITOARE) PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022-2023 SE VA DESFĂȘURA ÎN PERIOADA

 11 APRILIE – 10 MAI 2022 , ÎN INTERVALUL ORAR  8,00 – 18,00 (LUNI – JOI), RESPECTIV 8,00 – 17,00 (VINERI)

PENTRU RELAȚII   PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE CONTACTAȚI SECRETARIATUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA  NUMĂRUL DE TELEFON 0262311732.

 • Cererea-tip de răspuns se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește sărea copilului, în perioada prevăzută de Calendarul găsesc în învățământul primar.
 • În situația completării online a cererii de cerere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie răspundere, prevăzută în Anexa_3_  la prezenta Metodologie, cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere, respectiv recomandarea . de a face clasa pregătitoare, în situația menționată la art. 6 alin. (1).
 • Validarea cererii-tip de cerere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită nevoia prin mijloacelor electronice și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise către părinte. Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.
 • În situația depunerii cererii-tip de înregistrare și a documentelor justificative direct la unitatea de învățământ, verificarea și validarea datelor introduse se fac în prezența părintelui și a cel puțin unui membru din comisia de înregistrare din unitatea de învățământ.

Calendar inscriere

Plan de școlarizare – clasa aprobate

Metodologie evaluarea clasa pregătitoare

Criterii generale și specifice specifice în învățământul primar 2022-2023

Cerere de acceptare online

În acest moment link-ul către Minister Educației prin care se pot face online în clasa pregătitoare, este inactiv. El va fi activ în pagina https://inscriere.edu.ro/   conform calendarului.

Atenție!  Completarea acestei cereri de a vă prezenta nu garantează alocarea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu eliminațiunea de a vă prezenta la unitatea de învățământ unde trebuie să vă doarul complet al copilului, în vederea validării acesteia. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dumneavoastră și al celorlalți părinți.

Documente necesare în clasa pregătitoare anul școlar 2022-2023

 • Certificatul de naștere al copilului (copie și original)
 • Copie de pe actul de identitate al parintilor
 • Actul de identitate original al părintelui care are copilul
 • Certificat de căsătorie sau unde este cazul hotărâre de încredințare a copilului – (copie)
 • Avizul de la medicul de familie/medicul școlar, din care rezultă că fiica mea/fiul meu este aptă/apt de școală
 • Dosar plic
 • În cazul în care cererea-tip de studiu complet pentru un copil care împlinește vârsta de  6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021   inclusiv, alături de documentele menționate, mai sus părintele depune și  recomandărea solicitări în clasa pregătitoare, eliberată. de unitate învățământ preșcolar pentru copiii care au frecventat grădinița  sau  documentul prin care CJRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice pentru copiii care nu au frecvent grădinița  sau au revenit din străinătate.
 • În cazul în care se solicită cererea de altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe lângă documentele menționate, mai sus părinții depun și documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor generale și specifice de departajare  .
 • În cazul în care se solicită cererea de altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, părintele va menționa, prin bifarea acestei opțiuni în cererea-tip de lucru,  dacă este de acord cu acordul copilului la școala de circumscripție , în situația aceasta în care nu. . . . . . va fi admis la școala solicitată, din lipsă de locuri libere.

Evaluarea-psihosomatică

Anexa 1 cerere recomandare gradinita 2022 -2023

Anexa 2 cerere_evaluare_dezvoltare 2022-2023

Anexa 3 declarație pe propria raspundere 2022 -2023

——— 2024-2025 ———-

CERERE-TIP PRESCOLAR 2024

Anexa 2 – Calendar înscriere 2024

Metodologie înscriere Anexa 2 – Calendar înscriere 2024 CERERE-TIP PRESCOLAR 2024

ORDIN nr. 4.018 din 15 martie 2024

——— 2023-2024 ———-

ORDIN nr. 4.319 din 26 mai 2023 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înscriere a copiilor în unităţi de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preşcolar şi/sau antepreşcolar


——— 2022-2023 ———-

Informații merite/reînscriere în învățământul preșcolar în anul școlar 2022- 2023

Pentru cuprinderea în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani, Ministerul Educaţiei a aprobat derularea succesivă a următoarelor etape:

 • reînscrierea copiilor  care se grădiniță în acest an școlar și doresc să o frecventeze și în anul școlar următor –  cu frecvente din data 16 mai;
 • creat copiilor nou-veniți  –  cu începere din data de 30 mai.

Adresa de la Ministerul Educației privind reînscrierea/înscrierea la grădiniță 2022-2023 aici

Documente de înscriere aici

Cerere de înscriere la grădiniță 2022-2023 aici

Criteriile generale  de departajare sunt urmatoarele:

 • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situația copilului orfan de ambii părinți);
 • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de un singur părinte;
 • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectiv;
 • existența unui document medical eliberat de medic specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

Criteriile specifice de departajare  (elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar sau cu grupe de preşcolari, aprobate de Consiliul de administraţie al lui şi avizate de către consilierul juridic al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti până la data de 28 mai 2021)  vor fi aplicate. . doar după epuizarea criteriilor generale. criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ va preciza documentele pentru îngrijirea părintelui trebuie să le depună în momentul validării cererii-tip a cererii.

Criteriile specifice de departajare a nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri , organizate în afara calendarului de a avea nevoie de învățământul preșcolar.

Pentru asigurarea transparenței procesului de reînscriere/înscriere, conduceri unități de învățământ preșcolar vor posta, de asemenea, pe site-ul unității de învățământ/ISJ și, la vedere, pentru toți cei interesați, următoarele informații:

 • capacitatea instituţiei (numărul de copii pentru care a fost proiectată);
 • numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2021 – 2022 (pe grup de vârstă: mică, mijlocie, mare);
 • criteriile generale și criteriile specifice pentru rețea copiilor.

Menționăm că unitățile de învățământ preșcolar particular vor afișa și informații privind statutul grădiniței respective: autorizată să funcționeze provizoriu sau acreditată de Agenția pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP).

Pentru soluționarea diferitelor situații legate de reînscriere/înscriere în unități de învățământ preșcolar, ISJ/ISMB vor consilia și sprijini părin pentru a lua decizia în interesul superior al copilului, potrivit legislației în vigoare. Inspectoratele școlare se vor asigura că sunt îndeplinite, în fiecare unitate de învățământ preșcolar sau cu grup de preșcolari, condiții organizatorice și logistice necesare.

Lista provizorie admitere miercuri_05_07_2023
Documente inscriere candidati admisi
ORDIN privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023—2024

Calendar admitere la liceu 2023

22 mai Rezultate finale aptitudini 2023

18 mai REPARTIZARE PROBE INTERVIU SUBCOMISIA 2

18 mai REPARTIZARE PROBE INTERVIU SUBCOMISIA 1

18 mai REPARTIZARE PROBE MUZICALA

17 mai REPARTIZARE PROBE ARTISTICE

17-mai REPARTIZARE PROBE FIZICE

Informații privind probele de aptitudini

15 – 16 mai 2023 Înscrierea pentru probele de aptitudini
17 – 18 mai 2023 Desfasurarea probelor de aptitudini
22 mai 2023 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

Descriere probe aptitudini

26 mai 2023 Comunicarea rezultatelor finale, in urma contestațiilor, la probele de aptitudini. Transmiterea, in format electronic si in scris, către comisia de admitere județeană a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin completarea acestora in aplicația informatica centralizata.

Inspired By Excellence & Innovation

Course Inspired Facilities

We offer a wide range of high quality of teaching and extra-curricular activities.

We offer a range of training packages in a range of subject areas and can offer blended learning opportunities to best meet your needs. If sitting in a room with a trainer and having the opportunity for discussion with other learners sounds good to you then we can offer this.