COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC

REGELE FERDINAND

Inspirat de Tradiție &  Profesionalism

Oferim educație de calitate

DESPRE NOI


Colegiul Național Pedagogic este o unitate de învățământ cu tradiție în județul nostru care a dat comunității maramureșene tineri de valoare, capabili să transforme în bine lumea în care trăim. La această școală au învățat marea lecție a formării multe din personalitățile Maramureșului. Adolescenților ce au absolvit aici le-a fost sădită în suflet credința și omenia, această muncă depusă deopotrivă  de elev și profesor  fiind răsplătită de visuri și idealuri împlinite.

Află mai multe

FACILITĂȚI

Instituție înscrisă în biografia spirituală românească, lăcaș de cultură cu o tradiție de peste 160 de  ani, Colegiul Național Pedagogic „Regele Ferdinand” din Sighetu Marmației face cinste învățamântului maramureșean justificându-și menirea prin preocuparea constantă pentru a forma generații de învățători și educatori.

  • Calificări pedagogice – posibilitatea de a profesa meseria de puericultor, educator sau învățător DOAR cu diploma de bacalaureat

  • Infrastructură modernă – săli de clasă dotate cu videoproiectoare, calculatoare, internet, table interactive

  • Proiecte europene – șansa de a fi implicat în numeroase proiecte europene

VALORILE NOASTRE

Oferirea unei educații alese, complete și centrate pe nevoile și aspirațiile elevilor în scopul devenirii acestora drept oameni flexibili în gândire și cu o cultură temeinică atât generală cât și de specialitate.

Instituție de prestigiu a învățământului maramureșean, Colegiul National Pedagogic ,,Regele Ferdinand”, din Sighetu Marmației, își ancorează filozofia într-un principiu fundamental – acela de a oferi cel mai bun mediu de predare și învățare posibil. Un cadru propice învățării performante și sigure, în care sunt încurajate stima de sine, gândirea constructivă și spiritul critic, respectul față de sine, dar și față de ceilalți, atitudinea pozitivă față de școală și învățare! Iată convingerile instituției acesteia! 

Ne propunem să le insuflăm elevilor, care ne trec pragul, încrederea în forțele proprii, mândria, dar și credința potrivit căreia CARTEA este o proiecție a trecutului și a viitorului, ,,o unealtă de trăit, un instrument existențial”(Gabriel Liiceanu).Pentru colectivul de cadre didactice din această instituție, finalitatea se transpune în a contura profilul unui absolvent apt de a-și asuma responsabilitatea, profund angrenat în societatea contemporană. Angajați fiind în filozofia potrivit căreia copilul este, deopotrivă, obiect și subiect al actului educațional, pledăm pentru dezvoltarea unor abilități de gândire liberă, constructivă și eficientă, în vederea luării unor decizii corecte. Politica de funcționare a acestei școli, întemeiată pe calitatea activității de predare- învățare- evaluare, dar și pe un parteneriat viabil dintre profesori, elevi și părinți, conjugă două aspecte definitorii: dezvoltarea intelectuală a elevului și nevoia de performanță a școlii românești!

La Colegiul Național Pedagogic „Regele Ferdinand”, ne angajăm să oferim o experiență educațională de excepție, bazată pe tradiție și inovație, într-un mediu care încurajează explorarea, descoperirea și dezvoltarea personală a fiecărui elev. Prin programe educaționale inovatoare, resurse actualizate și susținere personalizată, ne angajăm să formăm lideri educaționali pasionați și pregătiți să facă o diferență semnificativă în viața elevilor lor și în comunitatea în care activează.